TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁP LÝ

Chính sách bảo mật cho Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng

Tại Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng, bạn có thể truy cập từ https://thammyngomonghung.vn, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi đó là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách quyền riêng tư này có chứa các loại thông tin được thu thập và ghi lại bởi Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng và cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó.

Nếu bạn có thêm những câu hỏi hoặc yêu cầu gì thêm thông tin về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Đăng nhập tập tin

Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng luôn tuân theo quy trình chuẩn sử dụng tệp nhật ký. Những tập tin này đăng nhập khách truy cập khi họ truy cập trang web. Tất cả những công ty lưu trữ làm điều này và một phần phân tích của dịch vụ lưu trữ. Thông tin sẽ được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và thời gian, trang giới thiệu / thoát và có thể số lần nhấp. Chúng không được liên kết với bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản trị trang web, cũng như theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin về nhân khẩu học.

Cookie và đèn hiệu web

Cũng giống như bất kỳ những trang web nào khác, Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng sử dụng ‘cookie’. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin sẽ bao gồm những tùy chọn của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách truy cập đã truy cập hoặc truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung của trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác.

Đối tác quảng cáo của chúng tôi

Một số nhà quảng cáo ở trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và đèn hiệu web. Các đối tác quảng cáo này của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi có Chính sách bảo mật riêng cho chính sách của họ về dữ liệu người dùng. Để truy cập dễ dàng hơn, chúng tôi đã liên kết với Chính sách quyền riêng tư của họ ngay bên dưới.

Google

https://polaho.google.com.vn/technology/ads

Chính sách bảo mật

Bạn có thể tham khảo danh sách dưới này để tìm Chính sách bảo mật của từng đối tác quảng cáo của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng. Chính sách bảo mật của chúng tôi được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo chính sách quyền riêng tư và Trình tạo chính sách quyền riêng tư trực tuyến.

Máy chủ quảng cáo cũng như mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons được sử dụng trong các quảng cáo và liên kết tương ứng của họ xuất hiện trên Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng, được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Họ sẽ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Những công nghệ này được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên các trang web mà bạn truy cập.

Lưu ý rằng Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng không bao giờ có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Chính sách bảo mật của bên thứ ba

Chính sách bảo mật của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng không áp dụng cho những nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó nên chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết. Nó cũng có thể bao gồm các thực tiễn và hướng dẫn của họ về cách từ chối các tùy chọn chỉ có định. Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các Chính sách quyền riêng tư này và các liên kết của chúng ở đây: Liên kết chính sách bảo mật.

Bạn cũng có thể chọn tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân. Để biết thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể, có thể tìm thấy nó tại các trang web tương ứng của trình duyệt. Cookies là gì?

Thông tin trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi đó chính là bổ sung sự bảo vệ cho trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu như bạn nghĩ rằng con bạn cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ngay lập tức những nỗ lực để kịp thời loại bỏ thông tin đó từ hồ sơ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho những hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng. Chính sách này sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm các loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam duy trì và cập nhật. Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng sẽ xác định được các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng để nhận được câu trả lời.

Thông tin được cung cấp trên trang web này cũng không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi sự phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ chịu sự điều chỉnh của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng hoặc các công ty con và chi nhánh của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng đối với yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Không được phép sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, thì bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của nó.


15