CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

– Để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

– Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm vào mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và cũng như kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Website www.thammyngomonghung.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

• Cung cấp các loại hình dịch vụ đến với Người Tiêu Dùng;

• Gửi những thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng;

• Giúp ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, hành vi chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;

• Liên lạc cũng như giải quyết khiếu nại của Người Tiêu Dùng;

• Xác nhận và trao đổi những thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng;

• Trong trường hợp nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

c) Về thời gian lưu trữ thông tin

Không có thời hạn ngoại trừ những trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu phải hủy bỏ tới cho Ban quản trị Công ty.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị.

• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website www.thammyngomonghung.vn

• Công ty thiết bị y tế, Bệnh viện thẩm mỹ

• Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ

• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

• Công ty nghiên cứu thị trường

• Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

• Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng

• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ngô Mộng Hùng

• Địa chỉ: 219B – 221 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

• Điện thoại: (028)3932.2222 – (028)3932.7777 – (+84)933.001.300

• Email: cskh.ngomonghung@gmail.com

e) Phương thức và công cụ để cho người tiêu dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình ở trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website www.thammyngomonghung.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình cũng như yêu cầu Ban quản trị chúng tôi thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng cũng có quyền gửi khiếu nại về việc để lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị chúng tôi. Khi tiếp nhận được những phản hồi này, Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng sẽ xác nhận lại thông tin và phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng giúp khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Những hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng là:

i) Qua email: cskh.ngomonghung@gmail.com

ii) Qua điện thoại: (028)3932.2222 – (028)3932.7777 – (+84)933.001.300

Lưu ý:

=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng mà có liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.